Keuringen en / of inspecties van speeltoestellen

Een veilige partner!

Op het gebied van veiligheid, keuringen, certificeringen en inspecties werken we nauw samen met onze partner TÜV NORD, een gerenomeere organisatie met tienduizenden activiteiten in 70 landen en meer dan 10.000 werknemers.

Is bij u de veiligheid in orde?

Is bij u de veiligheid van de speeltoestellen en speelruimten in orde? Is alle geregeld zoals de wet- en regelgeving vereist?

BCE kan u adviseren en begeleiden om ervoor te zorgen dat uw speeltoestellen en speelruimten voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit kan doormiddel van:

 • Rondgang, observatie, keuring en inspectie op locatie (
 • Het opstellen van rapportage met bevindigen, tekortkomingen en verbeterpunten
 • Verstrekken van keuringscertificaat (wat aangeeft dat alles voldoet aan de wet- en regelgeving)
 • Uitvoeren van (verplichte) keuring voor ingebruikname van speeltoestellen of -ruimten
 • Uitvoeren van (verplichte) periodieke keuringen van speeltoestellen of -ruimten


Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

De veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Dit Warenwetbesluit heeft betrekking op het ontwerp- en fabricageproces, de keuring voor de ingebruikname, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met aanwijzingen, veiligheidsinstructies, waarschuwingen en andere relevante informatie, het bijhouden van een logboek of actueel dossier en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Keuringen en Inspecties

Uitgangspunt voor een keuring of inspectie vormt, indien van toepassing, de regelgeving van het land waarvoor de keuring of inspectie moet plaatsvinden. Die regelgeving ligt o.a. vast in bepaalde normeringen en besluiten, te weten:

 • Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
 • EN 1176 (speeltoestellen)
 • NE 13814 (attracties)
 • NEN 13814 (attracties)
 • EN 1069 ()
 • EN 14974 ()
 • EN 14960 ()
 • ISO-IEC 17020:2012